Louises JURAKLUB

Louises JURAKLUB

1 års juridisk kursusforløb i sygedagpenge, fleksjob, førtidspension, ny lovgivning og meget mere.

JURAKLUBBEN består samlet set af 1 års juridisk virtuelt kursusforløb med Louise Schelde Frederiksen, jurist cand.jur. og Lektor i jura, som underviser.

Kravene til embedsmænd på de forvaltningsretlige område stiger i takt med at lovgivningens kompleksitet øges. Det ligger i den sammenhæng et stort pres på bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lærere og pædagoger, der skal være med til at træffe forvaltningsretlige afgørelser. Ligesom kompleksiteten øger presset på læger, psykologer, frivillige og andre, der skal samarbejde med afgørelsesenheder. Et stærkt juridisk fundament og løbende opdateringer er afgørende for borgernes retssikkerhed. Derfor kan du nu få adgang til min JURAKLUB, hvor du netop hver måned sikres en løbende juridisk opdatering, der samtidig kan passes ind i en travl hverdag.

Vi retter fokus mod de mest afgørende bestemmelser, muligheder og faldgruber i komplekse sagsprocesser. 

Emnerne i min JURAKLUB varierer hver måned indenfor social- og beskæftigelsesområdet, der vedrører sygdomsramte med tilknytning til socialforvaltninger, beskæftigelsesforvaltninger og sundhedssystemet. Centrale emner, som har stor betydning for at kunne styrke retssikkerheden i komplekse sagsprocesser, bliver omdrejningspunktet. Vi berører således emner som; forlængelse af sygedagpenge, fleksjob, førtidspension, ny lovgivning, uarbejdsdygtighed, fastholdelsesfleksjob, funktionsevne og hjælp efter serviceloven m.v. I kalenderen nedenfor finder du emnerne for hver enkelt måned i perioden september 2024 til og med august 2025.

Hvad får du helt konkret hver måned?
- 1½ times online kursus + efterfølgende mulighed for spørgsmål og drøftelser.
- Adgang til 30 juravideoer og materiale med 24/7 adgang.
- Juridisk materiale tilknyttet hver måneds juraemne.
- Retningslinjer med inspiration til konkret sagsprogression.

Du tilmelder dig her 1 års adgang til min juraklub med adgang til nye jurakurser hver måned, materiale og ikke mindst netværk. Kom med og bliv en del af et inspirerende juridisk univers. 

Kalender for perioden september 2024 til og med august 2025.

Alle dage er fra kl.14.00-16.00.

23. september 2024: Forlængelse af sygedagpenge

21. oktober 2024: Kriterierne til fleksjob

18. november 2024: Ny lovgivning

16. december 2024: Kriterierne til førtidspension

20. januar 2025: Uarbejdsdygtighed og opfølgning på sygedagpengeområdet

24. februar 2025: Funktionsniveau og hjælp efter serviceloven 

17. marts 2025: Fastholdelsesfleksjob og midlertidig fleksjob 

28. april 2025: Ressourceforløb og progression

19. maj 2025: Jobafklaringsforløb og progression

16. juni 2025: Forvaltningsrettens garantiforskrifter 

28. juli 2025: Sagsbehandlingsprocessen i afgørelser om førtidspension

18. august 2025: Forvaltningsretlige afgørelser og argumentationen 

juraklub-card-sort