Louises JURAKLUB

Louises JURAKLUB

1 års juridisk kursusforløb i forvaltningsret med materielle emner.

JURAKLUBBEN består samlet set af 1 års juridisk virtuelt kursusforløb med Louise Schelde Frederiksen, jurist cand.jur. og Lektor i jura, som underviser.

Kravene til embedsmænd på de forvaltningsretlige område stiger i takt med at lovgivningens kompleksitet øges. Det ligger i den sammenhæng et stort pres på bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lærere og pædagoger, der skal være med til at træffe forvaltningsretlige afgørelser. Ligesom kompleksiteten øger presset på læger, psykologer, frivillige og andre, der skal samarbejde med afgørelsesenheder. Et stærkt juridisk fundament og løbende opdatering på de forvaltningsretlige processer er afgørende for borgernes retssikkerhed. Derfor kan du nu få adgang til min JURAKLUB, hvor du netop hver måned sikres en løbende juridisk opdatering, der samtidig kan passes ind i en travl hverdag.

Vi retter fokus mod de mest afgørende bestemmelser, muligheder og faldgruber i komplekse sagsprocesser. 

Emnerne i min JURAKLUB varierer hver måned indenfor det forvaltningsretlige område, der vedrører sygdomsramte med tilknytning til socialforvaltninger, beskæftigelsesforvaltninger og sundhedssystemet. Centrale emner fra forvaltningsretten, som har stor betydning for at kunne styrke retssikkerheden i komplekse sagsprocesser, bliver omdrejningspunktet. Vi berører således emner som; forvaltningsretlige afgørelser, begrundelsespligt, partshøring, tilstrækkelig sagsbelysning, aktindsigt, hjemmelskravet, juridisk metode, garantiforskrifter, principper - og den grundlæggende retssikkerhed. I kalenderen nedenfor finder du emnerne for hver enkelt måned i perioden september 2023 til og med august 2024.

Hvad får du helt konkret hver måned?
- 11/2 gange online kursus + efterfølgende mulighed for spørgsmål og drøftelser.
- Adgang til 30 juravideoer og materiale med 24/7 adgang.
- Juridisk materiale tilknyttet hver måneds juraemne.
- Retningslinjer med inspiration til konkret sagsprogression.

Du tilmelder dig her 1 års adgang til min juraklub med adgang til nye jurakurser hver måned, materiale og ikke mindst netværk. Kom med og bliv en del af et inspirerende juridisk univers. 

Kalender for perioden september 2023 til og med august 2024.

Alle dage er fra kl.14.00-16.00.

18. september 2023: Forholdet mellem materiel og formel ret.

16. oktober 2023: Hjemmelskravet i afgørelser. Skærpet og lempet hjemmelskrav.

20. november 2023: Juridisk metode og retssikkerhedsbegrebet.

11. december 2023: Garantiforskrifter i sagsbehandlingen på social- og beskæftigelsesområdet.

22. januar 2024: Vejledningspligten - Den skærpede vejledningspligt.

19. februar 2024: Partsaktindsigt på borgers initiativ. 

18. marts 2024: Sagens belysning - De nødvendige skridt til sagsprogression.

22. april 2024: Faktisk forvaltningsvirksomhed og myndighedsudøvelse.

13. maj 2024: Begrundelsespligten - Obligatorisk og præceptiv.

17. juni 2024: Forvaltningsretlige afgørelser - De juridiske krav.

22. juli 2024: Partshøring - Hovedregler og undtagelser.

19. august 2024: Administrativ prøvelse - Domstolsprøvelse. 

juraklub-card-sort