Produkter

Juraklub

DKK 2,495.00 (including 25% moms)

1 års juridisk kursusforløb i forvaltningsret med materielle emner.

JURAKLUBBEN består samlet set af 1 års juridisk virtuelt kursusforløb med Louise Schelde Frederiksen, Jurist cand.jur. og Lektor i jura, som underviser.

Kravene til embedsmænd på de forvaltningsretlige område stiger i takt med at lovgivningens kompleksitet øges. Det ligger i den sammenhæng et stort pres på bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lærere og pædagoger, der skal være med til at træffe forvaltningsretlige afgørelser. Ligesom kompleksiteten øger presset på læger, psykologer, frivillige og andre der skal samarbejde med afgørelsesenheder. Et stærkt juridisk fundament og løbende opdatering på de forvaltningsretlige processer er afgørende for borgernes retssikkerhed. Derfor kan du nu få adgang til min JURAKLUB, hvor du netop hver måned sikres en løbende juridisk opdatering, der samtidig kan passes ind i en travl hverdag. 

Vi retter fokus mod de mest afgørende bestemmelser, muligheder og faldgruber i komplekse sagsprocesser.